(Suncent Medical Inc.)

010-64820478

China: Beijing ShengShangShiJi YiLiaoShenBei Co., Ltd.
1105, International Building, No. 1
Zhichun Road,
Haidian District Beijing China